top of page

Tapu

Türkiye'de Tapu Süreci

aysu-real-estate

TAPU, Türk kanunlarına göre, bir kişinin belirli bir gayrimenkul üzerindeki mülkiyet haklarını belgeleyen bir belgedir. Türkiye'de gayrimenkul haklarının düzenlenmesi tapu sistemiyle gerçekleştirilir. Bu, gayrimenkul haklarının düzenlenmesinin resmi devlet organı olan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün yetkisinde olduğu anlamına gelir.

Türkiye Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, yeni sahibine "TAPU" adı verilen bir belge verir, bu belge zamansız ve mutlak mülkiyet hakkını içerir. Satış sözleşmesinin imzalanmasından sonra bu hak, mahkeme dahil olmak üzere hiç kimsenin tarafından tartışılamaz.

TAPU, sahiplerin tam isimlerini ve fotoğraflarını, gayrimenkul hakkında detaylı bilgileri içerir. Tüm TAPU belgeleri, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü mührünü taşımalı ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün resmi memuru tarafından imzalanmalıdır. Fotoğraflar, mühür ve memur imzasıyla onaylanır.

Tapu Terimleri:

1-Ana Gayrimenkulun - Описание и местонахождение объекта

2-Ada No - Номер участка

3-DMA² - Квадратные дециметры

4-НА - Гектар

5-Ilcesi - Район, провинция

6-Mahallesi - Микрорайон

7-Koyu - Поселок, деревня

8-Mevkii – Место

9-Sokagi – Улица

10-Block No - Номер блока, номер дома

11-Parsel Kat No - Этаж No - Номер парселя

12-Yuzolcumu - Площадь земельного участка

13-Niteligi – Функции, для чего в данный момент используется недвижимость

14-Devre Мulk - Временная / долевая собственность

15-Арса payi - Доля пропорционального владения землей

16-Bagimsiz Bölüm - Информация о единице недвижимости

17-Sahibi - Имя (имена) настоящего владельца (владельцев)

18-Edinme sebebi - Имя покупателя, причина купли-продажи

bottom of page