top of page

Türkiye'de İpotek

2023 YILINDA YABANCILARIN TÜRKİYE'DE İPOTEK ALMAK İÇİN HANGİ BELGELERE İHTİYACI OLACAK?

Türkiye'deki devlet bankası için gerekli olan belgeler şunlardır:

  1. Başvuru sahibinin pasaportu ve Türkçe tercümesi ile noter onaylı pasaportunun fotokopisi,

  2. Başvuru sahibinin ödeme gücünü kanıtlayan belge. Bu, başvuru sahibinin hesap hareketlerini gösteren banka dökümü olabilir; ayrıca gelir belgesi veya (girişimciler için) son 6-12 aylık mali raporlar olabilir,

  3. Oturma adresini doğrulayan belge. Bu, elektrik, su faturası, trafik cezası gibi bir makbuz olabilir. Önemli olan, makbuzda başvuru sahibinin adı ve ülkesindeki adresinin belirtilmesidir. Başvuru sahibinin Türkiye'de ikamet izni ve adresi varsa, bunu bankaya da onaylatmak mümkündür,

  4. Türk TCKN (bireysel vergi numarası). Bu, başvuru sahibinin ikamet ettiği şehirdeki yerel vergi dairesinde bir ziyarette ücretsiz olarak düzenlenir,

  5. Türkiye'de ipotek altına alınacak mülkiyet hakkına dair tapu belgesi (TAPU) ve bu belgenin fotokopisi.

Mümkün olduğunda, Türkiye'deki ipotek kredisi onay sürecinde zorunlu olmayan ancak olumlu bir rol oynayabilecek belgeleri de almanızı öneririz. Bunlar şunlar olabilir:

  • Başvuru sahibinin mülkiyetini, araçlarını, arsa veya diğer değerli varlıklarını kanıtlayan belgeler,

  • Başvuru sahibinin yan gelirlerini doğrulayan belgeler (gayrimenkul kiralama, emekli maaşı, nafaka vb.).

Hatırlatmakta fayda var ki, yabancıların Türkiye'de ipotek alım süreci "Yabancıların İpotek Kredi Kanunu" tarafından düzenlenmektedir ve bu kanun Mart 2007'de yürürlüğe girmiştir.

bottom of page